Materiały do zajęć podczas kwarantanny do samodzielnego przerobienia:

UWAGA dla wszystkich studentów: sprawozdanie z M7 poproszę od każdego indywidualnie ponieważ jest to zadanie ćwiczeniowe i chciałabym aby każdy sprawdził z czym ma problemy. Sprawozdanie do M3 – jako, że nie ma możliwości konstrukcji w parach proszę również wykonać indywidualnie (dopuszczam grupową współpracę przy opracowaniu, ale obliczenia każdy będzie mieć własne do własnych pomiarów). Reszta laboratoriów i sprawozdań będzie wykonywana w grupach 2-osobowych tak jak to ustalaliśmy na zajęciach pierwszych – najprawdopodobniej będzie więc odrabiana w momencie odwołania przerwy w zajęciach.

Stacjonarne:

        Technologie chemiczne: termin konsultacji: sobota 4.04 godz 12:30 na Google Meet

                                                do wykonania ćwiczenia z fizyki na podstawie przesłanych na maila rocznika materiałów w pliku pdf:

                                               – 12.03 zadania 19 (str 33), 27 (str 34), 41 (str 35)

                                               – 19.03 zadania 45 (str 35), 59 (str 36), analiza przykładow 4.5 oraz 4.6 z drugiego pliku pdf (na mailu grupy)

                                               –  26.03 zadania 3 (str 80, położenie protonu), 17 (str 81), 23 (str 81)

                                               – 02.04 zadania 29 (str 82), 57 (str 84) [oba jeszcze z poprzedniego pliku pdf], analiza przykładów 5.3 (str 94) oraz 5.8 (str 106) [nowy pdf]

                                               – Plik Excel zawierający rozwiązania do niektórych zadań (link)

                                               Laboratorium:

                                               – 12.03 Laboratorium M7 do opracowania

                                               – 19.03 Przygotowanie wstępów teoretycznych do zadanych 4 pierwszych laboratoriów

                                               –  26.03 Poproszę na maila zdjęcie/skan sprawozdania z M7

                                                            + Do wykonania w tygodniu: przygotowanie wstępów teoretycznych do zadanych 4 kolejnych laboratoriów

                                               – 02.04 Dokańczanie wstępów teoretycznych oraz Laboratorium M3 do konstrukcji i opracowania

        Informatyka stosowana: termin konsultacji: sobota 4.04 godz 13:30 na Google Meet (link wysłany 28.03 przez usosmail)

                                               – poproszę na maila zdjęcie/skan sprawozdania z pierwszych zajęć, które odbyły się w normalnym trybie

                                                 (w razie kłopotów proszę pisać pytania)

                                               – 16.03 Laboratorium M7 do opracowania

                                               – 24.03 Poproszę na maila zdjęcie/skan sprawozdania z M7

                                                           + Do wykonania w tygodniu: przygotowanie wstępów teoretycznych do zadanych 4 pierwszych laboratoriów

                                               – 31.03 i 7.04 Dokończenie wstępów teoretycznych oraz Laboratorium M3 do konstrukcji i opracowania

        Mechatronika: – 23.03 Laboratorium M7 do opracowania

                                  – 6.04 Poprosze na maila sprawozdania z M7. Laboratorium M3 do konstrukcji i opracowania`

                                  – W najbliższych dniach ustalę jakie zadania Państwo wykonają w tym semestrze i poproszę o zrobienie wstępów teoretycznych do nich.

Niestacjonarne:

        ZIPtermin konsultacji: sobota 4.04 godz 15:00 (lub inna – kontakt telefoniczny) na Google Meet (link wysłany 28.03 przez usosmail)                    – Laboratorium M7 do opracowania (uproszczona wersja)

        ZOO – Wykłady: zjazd 1-2 (link), zjazd 3 (link) – 28.04, zjazd 4-5 (4.04)

                 – Laboratorium M7 do opracowania (uproszczona wersja)

                 – Laboratorium M3 do konstrukcji i opracowania

                 – 4.04 łączymy się o godz. 11:00 na meet.google.pl (wykład 4 i 5 oraz omówienie M3)